Fortrolighedspolitik

Generel

 1. Brugen af "Spark Retail", "vi", "vores" og "os" betyder Spark Offices, et selskab registreret i Danmark. Vores hjemsted er på Svanevej 12, 2400 København.
   

 2. Brug af "dig" og "din" betyder en bruger af hjemmesiden på http://www.sparkretail.dk og dens underdomæner ("hjemmesiden").
   

 3. For at kontakte os, bedes du sende en e-mail til marketing@sparkretail.dk eller ringe til vores kundeservicelinje på +45 33 33 93 03.
   

 4. Bortset fra hvor udtrykkeligt angivet, udgør intet på dette websted et tilbud om at indgå juridiske forbindelser, herunder men ikke begrænset til kontraktlige forpligtelser.
   

 5. Mens Spark Retail tager sig af alle forholdsregler for at sikre, at oplysningerne på dette websted er nøjagtige og opdaterede på opdateringstidspunktet, som skal udføres fra tid til anden, efterhånden som Spark Retail finder det passende, skal oplysningerne på dette websted ses "som de er "og uden nogen form for garanti. Spark Retail påtager sig intet ansvar for ethvert tab eller skade, uanset hvad der er forårsaget som følge af oplysninger indeholdt på dette websted.
   

 6. Spark Retail er ikke ansvarlig for og giver ingen godkendelse eller certificering af integriteten eller nøjagtigheden af ​​indholdet af tredjepartsinformation, der er inkluderet på dette websted. Spark Retail anbefaler, at du bekræfter sådanne oplysninger direkte med disse parter.

 7. Spark Retail er ikke ansvarlig for indholdet på eksterne websteder. Alle links til eksterne websteder fra denne sker på egen risiko og uden at være afhængige af nogen information, repræsentation eller certificering fra Spark Retail, dets medarbejdere eller agenter.
   

 8. Henvisninger til et produkt eller en tjenesteydelse, der er eller kan leveres af Spark Retail eller et tredjepartsfirma, udgør ikke løfter om tilgængeligheden af ​​sådanne produkter eller tjenester på noget tidspunkt. Spark Retail forbeholder sig retten til når som helst uden forudgående varsel at foretage forbedringer i og / eller ændringer af produkter og tjenester, der er beskrevet på dette websted.
   

 9. Du kan inkludere links til vores websted på et andet websted, forudsat at du anerkender og accepterer følgende:

  • vi er ikke ansvarlige over for dig for ethvert tab, du lider som følge af sådanne links;

  • vi lover ikke, at hjemmesiden vil være kontinuerligt tilgængelig (og derfor fungerer sådanne links muligvis ikke altid);

  • du vil ikke indsætte sådanne links på et websted, der indeholder indhold, der er ulovligt, krænker nogen rettigheder, såsom intellektuel ejendomsret, til nogen tredjepart eller indeholder noget voksenindhold;

  • vi forbeholder os ret til at gøre indsigelse mod sådanne links og kræver, at du fjerner dem.
    

 10. Bortset fra som angivet, har Spark Retail eller dets datterselskaber copyright til eller gyldig licens i indholdet af dette websted. Alle rettigheder forbeholdes med hensyn til alle varemærker, handels- eller mærkenavne, der er registreret eller på anden måde, ejet eller ejet af Spark Retail.
   

 11. Dette websted drives og kontrolleres i Danmark og er underlagt dansk lovgivning. De, der vælger at få adgang til dette websted fra andre steder, gør det på eget initiativ og er ansvarlige for overholdelse af lokale love, hvis og i det omfang lokale love finder anvendelse. Parterne underkaster sig de danske domstoles eksklusive jurisdiktion til alle formål i forbindelse med og i forbindelse med disse vilkår.

Juridisk ansvarsfraskrivelse

 1. Ved at få adgang til Spark Retail-websider accepterer du følgende vilkår. Bemærk, at du ikke må få adgang til vores sider, hvis du ikke accepterer alle nedenstående vilkår i deres helhed.
   

 2. Du accepterer ikke at:

  • bruge webstedet eller adgang til det til ethvert bedragerisk eller ulovligt formål

  • bruge webstedet eller adgang til det for at udgive sig for en person eller enhed eller for fejlagtigt at angive eller på anden måde forkert give sin tilknytning til nogen person eller enhed

  • forstyrre eller forstyrre driften af hjemmesiden eller adgangen til den

  • transmittere eller på anden måde stille til rådighed i forbindelse med webstedet eller få adgang til den enhver virus, orm, trojansk hest, tidsbombe, spyware eller anden computerkode, fil eller program, der er skadeligt eller invasivt eller kan eller er beregnet til at beskadige eller kapre driften af eller overvågning af brugen af hardware, software eller udstyr

  • begrænse eller hæmme enhver anden persons mulighed for at få adgang til eller bruge webstedet;

  • bruge webstedet eller adgang til det til kommercielle formål uden at få en licens til det fra os eller vores licensgivere;

  • ændre, tilpasse eller oversætte enhver del af hjemmesiden;

  • fjerne, tilsløre eller ændre enhver meddelelse om ophavsret, varemærke eller anden ejendomsret fra webstedet;

  • bruge enhver robot, edderkop, søge- / hentningsapplikation eller anden manuel eller automatisk enhed til at hente, indeksere, "skrabe", "data mine" eller på nogen måde samle eller reproducere hjemmesiden eller omgå navigationsstrukturen eller præsentationen af hjemmesiden.
    

 3. Intet i disse vilkår er beregnet til at udelukke eller begrænse vores ansvar for død eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed, for bedragerisk vildfarelse eller for ethvert andet ansvar, der ikke kan udelukkes eller begrænses af loven.
   

 4. Hele indholdet af al information offentliggjort på internettet af eller på vegne af Spark Retail leveres "som de er" uden nogen form for garanti. På trods af ovenstående og i videst muligt omfang tilladt ved lov fraskriver Pulse sig hermed alle garantier og betingelser med hensyn til indholdet af denne information inklusive alle underforståede garantier og betingelser for salgbarhed, tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål, titel og ikke-krænkelse .
   

 5. Vores side stilles gratis til rådighed. Vi påtager os intet ansvar uden begrænsning for, at adgangen til webstedet vil være uafbrudt, fejlfri, fri for vira eller skadelige komponenter eller for nøjagtigheden eller leveringen af indholdet på vores websted.
   

 6. Med forbehold af paragraf 14 er Spark Retail under ingen omstændigheder ansvarlige for nogen speciel, indirekte, tilfældig, straffende eller følgeskade eller anden skade overhovedet, der måtte opstå i forbindelse med nogen af de oplysninger, der er offentliggjort eller tilgængelige på dets verdensomspændende hjemmeside fra tid til anden tid, selvom gnistkontorer er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader.
   

 7. Vilkårene kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Ændringer foretages med jævne mellemrum i vilkårene, og Spark Retail forbeholder sig ret til at foretage forbedringer og / eller ændringer af indholdet på dette websted eller ethvert af dets produkter eller tjenester, der er beskrevet på dets websider, når som helst og uden varsel. Datoen øverst på denne webside angiver, hvornår vilkårene sidst blev opdateret. De ændrede vilkår træder i kraft [30 dage] fra den dato, hvor vi offentliggør ændringerne på vores websted, og vil fra da af regulere forholdet mellem dig og os med hensyn til din brug af hjemmesiden. Hvis du ikke er enig i vilkårene, skal du ikke fortsætte med at bruge hjemmesiden efter den dato, hvor ændringerne træder i kraft.
   

 8. Gem og / eller udskriv en kopi af vores fortrolighedspolitik til din fremtidige reference.
   

 9. Reproduktion, overførsel, distribution eller opbevaring af en del af eller hele indholdet af Spark Retail-websider i enhver form uden forudgående skriftligt samtykke fra Spark Retail er strengt forbudt. Individuelle dokumenter på vores websider kan være underlagt yderligere vilkår som angivet i disse dokumenter.
   

 10. Indholdet på dette websted er beskyttet af ophavsret og andre ejendomsrettigheder, som ejes af Spark Offices som ejer eller autoriseret licenshaver og er underlagt følgende copyrightmeddelelse.
   

 11. Hvis du bruger, kopierer eller downloader en del af vores websted i strid med disse brugsbetingelser, ophører din ret til at bruge vores side med det samme, og du skal efter vores valg returnere eller ødelægge kopier af det materiale, du har lavet.